چرا خلاقیت و نو آوری مهم است ؟

چرا برخی از رهبران نابینا هستند؟

نوشته :   Bill Stainton

هفته گذشته، مدیر اجرایی یک سازمان بود می خواست که من در کنفرانس سالانه در ماه اکتبر سخنرانی کنم. موضوع اصلی این است که تولید تحت فشار است. پس از اینکه جزئیات برنامه اصلی را بررسی کردیم، از او پرسیدم: «در برنامه کاری خود چه چیزی برای کمک به تیم خود برای اینکه  بیشتر خلاقانه فکر کنند؟» (من یک جلسه عالی بر روی این موضوع دارم که من فکر کردم ممکن است مناسب باشد.)

او گفت: “اوه، ما اصلا به خلاقیت نیاز نداریم.” “ما واقعا در یک کسب و کار خلاق نیستیم. علاوه بر این، من نمی خواهم که افرادم در شکل و شمایل عجیب مشغول به کار ببینم.”

وای. این مدیر عامل – یک مرد بسیار موفق – “تفکر خلاق” را با “پوشیدن بینی های دلقک وار برای کار” معادل می کند. این غم انگیز است اما آنچه غم انگیزتر است این است که این یک واکنش غیر معمول نیست. بسیاری از رهبران “تفکر خلاق” را فقط به صورت یک “مهارت نرم” بدردنخور می بینند.

این موضوع مخالف این واقعیات است که :

  • مدل S کمپانی تسلا نتیجه “تفکر خلاق” بود
  • شکلاتهای کاکوئی نتیجه “تفکر خلاق” بود
  • آی فون نتیجه “تفکر خلاق” بود
  • کشاورزی (و محصول جانبی آن، تمدن) نتیجه “تفکر خلاق” بود.

من کاملا مطمئن هستم که هیچ کدام از  اشحاصی مانند ایلان ماسک، میلتون هرشی، آماتینو مانوچی، استیو جابز و یا تگ تاگسون دارای بینی های دلقک بودند JJJJ

واقعیت ساده این است که همه چیز که تا به حال سود برای هر شرکتی در تاریخ ایجاد کرده است نتیجه تفکر خلاق بودهاست.     مهارت نرم؟ من فکر می کنم فکر خلاق مهارت اصلی است!

هنگامی که فشار بر روی خط وجود دارد – هنگامی که مشکلات جدی در خط وجود دارد – شما می خواهید کارمندان و افراد در اطراف شما خلاقانه فکر کنند. می پرسید  چرا؟

از آنجا که کارها همیشه درست جلو نمی روند. شما مطمئنا این موضوع رو دیده و لمس کرده اید؟

 

وقتی هیچ چیزی درست پیش نمی رود، به ویژه هنگامی که نتیجه مهم است، شما یک سری گزینه می خواهید – نه، شما نیاز دارید -. همانند آی فون و نوار هرشی،  این گزینه ها نتیجه “تفکر خلاق” هستند.

 

اما گوش کن، مطلب حرف من رو درک کن. یک نسخه از فیلم  آپولو 13 را اجاره کنید و آن صحنه را تماشا کنید که مهندسان در هوستون مجبور بودند یک رابط تمیز کننده دی اکسید کربن برای زنده نگه داشتن فضا نورد تنها بسازند. موفقیت این مأموریت  فرزند فشار و خلاقیت افراد بود.

هیچ صنعت، هیچ سازمان و هیچ تیمی در زمین (یا در فضا) وجود ندارد که نتواند از خلاقیت بهره ببرد.

هیچ رهبری در زمین (یا در فضا) وجود ندارد که نباید به خلاقیت اهمیت بدهد.