چطور تبلیغی بنویسیم که بفروشد؟
نوشته :  Richard Peck
تبلیغ -نوشته شده توسط یک تبلیغ نویس حرفه ای – اصولا یک نوشته است که سعی می کند با تحت تاثیر قراردادن بقیه افراد آنها را به خریدن محصول و یا سرویس مورد نظر ترغیب کند.
نکته کلیدی این است که یک تابلیغ اثر گذار اصلا بر روی خوی محصول تمرکزی ندارد بلکه فقط بر روی اینکه این محصول چرا باید خریده شود و چه منفعتی از این خرید نصیب مشتری می شود تمرکز دارد.
برای انجام این کار، تبلیغ نویس باید حتما خود را در مطالب مربوط به محصول که باعث طراحی آن شده اند غرق کند و نه در مشخصات و خود محصول.این عوض کردن تمرکز از عملکرد سیستم به روی مزایای اساسی محصول چیزی است که اثربخشی “پیشنهاد” را که می خواهید برای مخاطب ایجاد کنید تعیین می کند.
این کار چه مکانیزمی دارد و چه معنایی دارد؟
تصور کنید که می خواهید تبلیغ برای یک خیاطی لباس خاص بنویسید. لباسها عالی هستند ولی شما باید بدانید که به عنوان تبلیغ نویس باید به خریدار دلیلی که این لباس خاص را می خرد بفروشید.

بزرگترین اشتباه که تبلیغ نویسان انجام میدهند این است که آنها معمولا سعی می کنند به خریدار “کیفیت” محصول (نرمی پارچه و غیره) را بفروشند. در حالی که این کار فقط تاییدی بر کیفیت محصول است و واقعا باعث نمی شود که مشتری از آنها خرید کندبلکه شما برای این کار باید بر روی نحوه استفاده مشتری از محصول شما و تاثیری که محصول شما بر روی زندگی مشتری دارد تمرکز کنید…..
فرایند قرار دادن مزیت اصلی کاربر (و به طور معمول احساسی) – در اصل پیشنهاد،باعث جلب توجه مشتری به محصول ما میشود. این تحریک به طور تصادفی نیست – و علت این مطلب است که چرا برخی از محصولات بظاهر بدرد نخور در بازار پذیرفته می شوند.
حقیقت این است که همیشه یک نوع “جریان مخفی وجود داردبه به محصولات موفق قدرت می دهد. به جای اینکه بر خود محصول تمرکز کنید سعی کنید این قدرت مخفی در حواشی مخصول را شخصی سازی کنید و این مطلب نهایتا باعث جذب مخاطبین شما می شود. وقتی که توجه مشتری جذب شد شما می توانید بر روی سایر قسمتها مثلا کارایی محصول و یا کیفیت مانور بدهید.